Velkommen som medlem 

Medlemskontingent 2021

200,- for Hovedmedlem og 100,- for Familiemedlem.

Ved betaling oppgi navn på hvem medlemskapet gjelder for. 

Bankkonto:  1822.41.89474   Engerdal Motorhistoriske Klubb.
IBAN: NO13 1822 4189 474    BIC/SWIFT-adresse: SHEDNO22XXX