Velkommen som medlem 

Medlemskontingent 2024

250,- for Hovedmedlem
150,- for Familiemedlem
50,- for Junior (t.o.m. 17 år)

Ved betaling oppgi NAVN på hvem medlemskapet gjelder for. 

Bankkonto:  1822.41.89474   Engerdal Motorhistoriske Klubb.
IBAN: NO13 1822 4189 474    BIC/SWIFT-adresse: SHEDNO22XXX