Årsmøte 2024 - oppdatert info!

Årsmøte 2024 - oppdatert info!

Publisert av Tone Brenna den 23.01.24. Oppdatert 25.02.24.

Årsmøte Engerdal Motorhistoriske Klubb

Innkalling til årsmøte for Engerdal Motorhistoriske Klubb søndag 10. mars kl 19:00 på Haugland kafé
(ikke Femundmat klokka 18.00 som tidligere annonsert)

Årsmøtesaker

  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av 2 til å underskrive møteprotokollen
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Medlemskontingent
  • Valg
  • Aktivitetsplan
  • Innkomne saker – sendes ut etter at styret har behandlet disse etter 18. februar.

Saker som ønskes behandlet må være leder Britt May Stengrundet i hende innen søndag  18. februar.

Frasigelse av verv må være valgkomiteens leder Leif Olov Valdal, tlf. 416 60411 - epost leif.valdal@gmail.com

innen 10. februar

 

Bevertning.

Vel møtt!

Styret for EMHK