Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Publisert av Stian Øien den 18.02.23. Oppdatert 21.01.24.

Sakliste (utsendt):

 

1) Godkjenning av saklista.
2) Valg av referent og ordstyrer.
3) Årsberetning. (Utsendt)
4) Regnskap (Utsendt)
5) Behandle kontigent.
6) Valg.
7) Aktvitetsplan.
8) Innkomne saker. Herunder styrets forslag.

Styrets forslag:
Til punkt 5. Styret foreslår uendret kontigent for året 2023.

Til punkt 8. Styret foreslår vedtektsendring i paragraf 7. Der står det at saker til årsmøtet og valgkomite skal være styret og valgkomite i hende 30 dager før. Styret foreslår en uke før.

Til punkt 6. Valg står Ole, Roger og Stian på valg. Stian innvalgt for et år på siste årsmøte.

Saker til årsmøtet sendes styret v/ Ole en uke før årsmøtet.

Saker til valgkomiteen sendes valgkomiteens leder Bodil Berget en uke før årsmøtet.

 

Velkommen.