Årsmøte 04.03.2018

Publisert av Tone Brenna den 22.02.18. Oppdatert 10.03.18.

Nye og NÅVÆRENDE medlemmer ønskes vel møtt. Send gjerne inn forslag til aktivitetsplan for 2018, så vi kan fremstå som en klubb for DEG.

SAKLISTE:
Godkjenning av innkalling og sakliste.
Valg av møteleder.
Valg av referent.
Valg av to protokoll underskrivere.
Årsmelding.
Regnskap.
Medlemskontingent.
Valg.
Aktivitetsplan.
Innkomne saker fra medlemmene.

Eventuelle frasigelser av verv skal være valgkomiteens leder Odd Nordli, i hende en uke før årsmøtet.

Årsmøteforslag må være styrets leder Ole, i hende en uke før årsmøtet.

Lett bevertning.
Velkommen.

For styret: 
Ole