Årsmøte

Publisert av Ralf Edstrøm den 10.02.19.

Engerdal motorhistoriske klubb avholder årsmøte på Haugland kafé, søndag 03.03.2019 kl 1900.

Nye og NÅVÆRENDE medlemmer ønskes vel møtt. Send gjerne inn forslag til aktivitetsplan for 2019. Vi ønsker å være en aktiv og allsidig klubb, men vi er avhengig av DINE innspill!

Sakliste:
Godkjenning av innkalling og sakliste.
Valg av møteleder.
Valg av referent.
Valg av to protokoll underskrivere.
Årsmelding.
Regnskap.
Medlemskontigent.
Valg.
Aktivitetsplan.
Innkomne saker fra medlemmene.

Eventuelle frasigelser av verv skal være valgkomiteens leder, Ove Brennodden, i hende en uke før årsmøtet.

Årsmøteforslag må meldes til leder Ralf, senest en uke før årsmøtet.

Bevertning. 
Velkommen.

For styret : 
Ralf Edstrøm