Medlem

Velkommen som medlem 

Medlemskontingent 2019

200,- for hovedmedlem og 100,- for husstandsmedlem/barn.

Bankkonto:  1822.41.89474   Engerdal Motorhistoriske Klubb.
IBAN: NO13 1822 4189 474    BIC/SWIFT-adresse: SHEDNO22XXX

Ved betaling oppgi navn på hvem medlemskapet gjelder for.

Innmelding kan også gjøres via sms eller e-post til kasserer, se menypunkt Kontakt-styreoversikt. 
Husk og betale medlemskontingenten også.