Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

Årsmøte for 2018 ble avholdt den 03.03.19 på Haugland kafé. ) medlemmer møtte. Vedlagt ligger møtereferat og vedtatt aktivitetsplan og årsmelding

Les mer